Cá Mực Hầm Mật

1 Seasons - 123 Episodes

Cá Mực Hầm Mật (tên mới Thân Yêu, Nhiệt Tình Yêu Thương) kể về một nữ coser (cosplayer) kiêm ca sĩ mạng theo đuổi chàng soái ca game thủ e-sports. Trong khi nữ chính có chỉ số IQ cực cao nhưng EQ cực thấp, thích cosplay nhân vật thì nam chính lại là một truyền kì trong giới game có chỉ số IQ và EQ đều rất cao, nhưng bởi vì quá cao nên đối với sinh vật giống cái không hề có hứng thú, luôn tránh như tránh tà.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

45 phút / tập 2019 13 views

Background
Season 1
1 Image Tập 1A2024
2 Image Tập 1B2024
3 Image Tập 12024
4 Image Tập 22024
5 Image Tập 2B2024
6 Image Tập 2A2024
7 Image Tập 32024
8 Image Tập 3A2024
9 Image Tập 3B2024
10 Image Tập 42024
11 Image Tập 4A2024
12 Image Tập 4B2024
13 Image Tập 52024
14 Image Tập 5A2024
15 Image Tập 5B2024
16 Image Tập 62024
17 Image Tập 6A2024
18 Image Tập 6B2024
19 Image Tập 72024
20 Image Tập 7A2024
21 Image Tập 7B2024
22 Image Tập 8A2024
23 Image Tập 8B2024
24 Image Tập 82024
25 Image Tập 9A2024
26 Image Tập 9B2024
27 Image Tập 92024
28 Image Tập 10A2024
29 Image Tập 10B2024
30 Image Tập 102024
31 Image Tập 11A2024
32 Image Tập 11B2024
33 Image Tập 112024
34 Image Tập 12A2024
35 Image Tập 12B2024
36 Image Tập 122024
37 Image Tập 13A2024
38 Image Tập 132024
39 Image Tập 13B2024
40 Image Tập 142024
41 Image Tập 14A2024
42 Image Tập 14B2024
43 Image Tập 152024
44 Image Tập 15A2024
45 Image Tập 15B2024
46 Image Tập 162024
47 Image Tập 16A2024
48 Image Tập 16B2024
49 Image Tập 172024
50 Image Tập 17A2024
51 Image Tập 17B2024
52 Image Tập 18B2024
53 Image Tập 182024
54 Image Tập 18A2024
55 Image Tập 19A2024
56 Image Tập 19B2024
57 Image Tập 192024
58 Image Tập 20A2024
59 Image Tập 20B2024
60 Image Tập 202024
61 Image Tập 21A2024
62 Image Tập 21B2024
63 Image Tập 212024
64 Image Tập 22A2024
65 Image Tập 22B2024
66 Image Tập 222024
67 Image Tập 23A2024
68 Image Tập 232024
69 Image Tập 23B2024
70 Image Tập 242024
71 Image Tập 24A2024
72 Image Tập 24B2024
73 Image Tập 252024
74 Image Tập 25A2024
75 Image Tập 25B2024
76 Image Tập 262024
77 Image Tập 26A2024
78 Image Tập 26B2024
79 Image Tập 272024
80 Image Tập 27A2024
81 Image Tập 27B2024
82 Image Tập 282024
83 Image Tập 28A2024
84 Image Tập 28B2024
85 Image Tập 29A2024
86 Image Tập 29B2024
87 Image Tập 292024
88 Image Tập 30A2024
89 Image Tập 30B2024
90 Image Tập 302024
91 Image Tập 31A2024
92 Image Tập 31B2024
93 Image Tập 312024
94 Image Tập 32A2024
95 Image Tập 32B2024
96 Image Tập 322024
97 Image Tập 33A2024
98 Image Tập 33B2024
99 Image Tập 332024
100 Image Tập 342024
101 Image Tập 34B2024
102 Image Tập 34A2024
103 Image Tập 352024
104 Image Tập 35A2024
105 Image Tập 35B2024
106 Image Tập 362024
107 Image Tập 36A2024
108 Image Tập 36B2024
109 Image Tập 372024
110 Image Tập 37A2024
111 Image Tập 37B2024
112 Image Tập 382024
113 Image Tập 38A2024
114 Image Tập 38B2024
115 Image Tập 392024
116 Image Tập 39A2024
117 Image Tập 39B2024
118 Image Tập 40A2024
119 Image Tập 40B2024
120 Image Tập 402024
121 Image Tập 41A2024
122 Image Tập 41B2024
123 Image Tập 412024
Info
Cast
Comments phim Cá Mực Hầm Mật
Background

Related

alo88 banner