Kim Tịch Hà Tịch

Hoàn tất (43/43) 1 Seasons - 121 Episodes

Bộ phim xoay quanh Đông Nguyệt, Phùng Tịch và cuộc chiến tranh thời Đại Dận. Đông Nguyệt quay lại quá khứ để ngăn cản chiến tranh. Cô gặp gian thần Phùng Tịch, người luôn bảo vệ Lục Viễn Đồng – kẻ chủ mưu gây ra chiến tranh. Mâu thuẫn hóa tình cảm, Đông Nguyệt phải lòng Phùng Tịch. Lần thứ hai Đông Nguyệt quay lại quá khứ, Phùng Tịch đã hi sinh bản thân, bỏ mạng cùng Lục Viễn Đồng. Không chịu mất Phùng Tịch, Đông Nguyệt tiếp tục quay lại thời gian lần thứ ba. Cặp đôi cùng nhau vạch trần thủ đoạn của Lục Viễn Đồng và giúp Tam Hoàng tử lên ngôi. Quá trình tranh đoạt quyền thế cùng với chân tình đã nối chặt thêm định mệnh giữa hai người.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

40 phút/tập 2020 1 views

Background
Season 1
1 Image Tập 12024
2 Image Tập 1A2024
3 Image Tập 1B2024
4 Image Tập 2A2024
5 Image Tập 2B2024
6 Image Tập 22024
7 Image Tập 3A2024
8 Image Tập 3B2024
9 Image Tập 32024
10 Image Tập 4A2024
11 Image Tập 4B2024
12 Image Tập 5A2024
13 Image Tập 5B2024
14 Image Tập 52024
15 Image Tập 6A2024
16 Image Tập 6B2024
17 Image Tập 62024
18 Image Tập 7A2024
19 Image Tập 72024
20 Image Tập 7B2024
21 Image Tập 82024
22 Image Tập 8A2024
23 Image Tập 8B2024
24 Image Tập 92024
25 Image Tập 9A2024
26 Image Tập 9B2024
27 Image Tập 102024
28 Image Tập 10A2024
29 Image Tập 10B2024
30 Image Tập 11A2024
31 Image Tập 11B2024
32 Image Tập 12B2024
33 Image Tập 122024
34 Image Tập 12A2024
35 Image Tập 13A2024
36 Image Tập 13B2024
37 Image Tập 132024
38 Image Tập 14A2024
39 Image Tập 14B2024
40 Image Tập 142024
41 Image Tập 15A2024
42 Image Tập 15B2024
43 Image Tập 152024
44 Image Tập 16A2024
45 Image Tập 16B2024
46 Image Tập 162024
47 Image Tập 17A2024
48 Image Tập 172024
49 Image Tập 17B2024
50 Image Tập 182024
51 Image Tập 18A2024
52 Image Tập 18B2024
53 Image Tập 19A2024
54 Image Tập 19B2024
55 Image Tập 202024
56 Image Tập 20A2024
57 Image Tập 20B2024
58 Image Tập 212024
59 Image Tập 21A2024
60 Image Tập 21B2024
61 Image Tập 222024
62 Image Tập 22A2024
63 Image Tập 22B2024
64 Image Tập 23A2024
65 Image Tập 23B2024
66 Image Tập 232024
67 Image Tập 24A2024
68 Image Tập 24B2024
69 Image Tập 25A2024
70 Image Tập 252024
71 Image Tập 25B2024
72 Image Tập 262024
73 Image Tập 26A2024
74 Image Tập 26B2024
75 Image Tập 272024
76 Image Tập 27A2024
77 Image Tập 27B2024
78 Image Tập 28B2024
79 Image Tập 282024
80 Image Tập 28A2024
81 Image Tập 29A2024
82 Image Tập 29B2024
83 Image Tập 30A2024
84 Image Tập 30B2024
85 Image Tập 302024
86 Image Tập 31A2024
87 Image Tập 31B2024
88 Image Tập 32A2024
89 Image Tập 32B2024
90 Image Tập 322024
91 Image Tập 332024
92 Image Tập 33A2024
93 Image Tập 33B2024
94 Image Tập 34A2024
95 Image Tập 342024
96 Image Tập 34B2024
97 Image Tập 35A2024
98 Image Tập 35B2024
99 Image Tập 362024
100 Image Tập 36A2024
101 Image Tập 36B2024
102 Image Tập 372024
103 Image Tập 37A2024
104 Image Tập 37B2024
105 Image Tập 382024
106 Image Tập 38A2024
107 Image Tập 38B2024
108 Image Tập 39A2024
109 Image Tập 39B2024
110 Image Tập 392024
111 Image Tập 40A2024
112 Image Tập 40B2024
113 Image Tập 402024
114 Image Tập 41A2024
115 Image Tập 41B2024
116 Image Tập 412024
117 Image Tập 42A2024
118 Image Tập 42B2024
119 Image Tập 43A2024
120 Image Tập 432024
121 Image Tập 43B2024
Info
Cast
Comments phim Kim Tịch Hà Tịch
Background

Related

alo88 banner