Giao Nhân Đệ Đệ Của Ta

Hoàn tất (24/24) 1 Seasons - 24 Episodes
Image Giao Nhân Đệ Đệ Của Ta

Lâm Vi Tự, nữ Quốc sư của Đại Cầm vung tay tiêu diệt được nước Nam Chiêu, quyền lực khuynh đảo triều đình. Một ngày nọ, nàng bắt gặp người của Đại lý tự đang ngược đãi Giao nhân tù binh của nước Nam Chiêu bèn mủi lòng cứu hắn, không ngờ hắn lại đi theo nàng. Từ đó hai người bắt đầu hành trình ngọt ngào chữa lành vết thương lòng lẫn nhau và cùng bắt tay tìm ra hung thủ thực sự đã giết hại lão Quốc sư, quét sạch gian tế trong triều.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

10 phút/tập 2023 2 views

Background
Season 1
1 Image Giao Nhân Đệ Đệ Của Ta 1x1 Tập 12024
2 Image Giao Nhân Đệ Đệ Của Ta 1x2 Tập 22024
3 Image Giao Nhân Đệ Đệ Của Ta 1x3 Tập 32024
4 Image Giao Nhân Đệ Đệ Của Ta 1x4 Tập 42024
5 Image Giao Nhân Đệ Đệ Của Ta 1x5 Tập 52024
6 Image Giao Nhân Đệ Đệ Của Ta 1x6 Tập 62024
7 Image Giao Nhân Đệ Đệ Của Ta 1x7 Tập 72024
8 Image Giao Nhân Đệ Đệ Của Ta 1x8 Tập 82024
9 Image Giao Nhân Đệ Đệ Của Ta 1x9 Tập 92024
10 Image Giao Nhân Đệ Đệ Của Ta 1x10 Tập 102024
11 Image Giao Nhân Đệ Đệ Của Ta 1x11 Tập 112024
12 Image Giao Nhân Đệ Đệ Của Ta 1x12 Tập 122024
13 Image Giao Nhân Đệ Đệ Của Ta 1x13 Tập 132024
14 Image Giao Nhân Đệ Đệ Của Ta 1x14 Tập 142024
15 Image Giao Nhân Đệ Đệ Của Ta 1x15 Tập 152024
16 Image Giao Nhân Đệ Đệ Của Ta 1x16 Tập 162024
17 Image Giao Nhân Đệ Đệ Của Ta 1x17 Tập 172024
18 Image Giao Nhân Đệ Đệ Của Ta 1x18 Tập 182024
19 Image Giao Nhân Đệ Đệ Của Ta 1x19 Tập 192024
20 Image Giao Nhân Đệ Đệ Của Ta 1x20 Tập 202024
21 Image Giao Nhân Đệ Đệ Của Ta 1x21 Tập 212024
22 Image Giao Nhân Đệ Đệ Của Ta 1x22 Tập 222024
23 Image Giao Nhân Đệ Đệ Của Ta 1x23 Tập 232024
24 Image Giao Nhân Đệ Đệ Của Ta 1x24 Tập 242024
Info
Cast
Comments phim Giao Nhân Đệ Đệ Của Ta
Background

Related